Diensten

Met iedere opdrachtgever worden afspraken gemaakt welke diensten uitgevoerd worden. De geleverde diensten kunnen zijn:

-     financiële administratie
            o in- en output
            o maken begroting
            o maken jaarrekening
            o exploitatie overzichten
            o aangifte btw

-     projectadministratie
            o in- en output
            o vervaardigen projectoverzichten
            o opstellen van financiële afrekeningen
            o opzetten tijdschrijfsysteem

-     salarisadministratie (uitbesteed)
            o aanlevering mutaties
            o controle output

⇐ Vorige pagina