Enjoy free delivery on all orders over €50

Diensten

Met iedere opdrachtgever worden afspraken gemaakt welke diensten uitgevoerd worden, want iedere onderneming voert op een andere manier zijn administratie.

De te leveren administratieve diensten van John kunnen zijn:

financiele administratie

Hierbij horen zaken als:

* In- en output
* Maken van begrotingen
* Maken van jaarrekeningen
* Maken van exploitatieoverzichten
* Het doen van aangifte BTW

  1. Hierbij behoren bijvoorbeeld zaken als:
    in- en

projectadministratie

Hierbij horen zaken als:

* In- en output
* Vervaardigen van projectadminstratie
* Opstellen van  financiële afrekeningen
* Opzetten van een tijdschrijfsysteem


salarisadminstratie

Voor de salarisadministratie werken we samen met een goede en voordelige partij, waarbij wij zorgen voor:

* de aanlevering van de mutataties
* de controle van de output

de klanten

John de Groot Aministratieve dienstverlening voert voor veel soorten bedrijven de administratie. Zo zijn er ondernemingen waar hij 1-2 dagen per week administratie voert, stichtingen waar hij 1-2 dagen per maand ondersteunt, maar heeft ook kleine zzp'ers die hij 3-4 maal per jaar klussen voor doet. Zijn er tussendoor vragen, dan kan dat altijd, want John heeft een dienstverlenende aanpak!